Werkwijze


Aanvang behandeling

Een behandeling begint met twee intakegesprekken om uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag in kaart te brengen. De individuele gesprekken duren 45 minuten. Het invullen van vragenlijsten vormt een vast onderdeel van deze eerste intakefase en is van groot belang om een helder inzicht in uw situatie te krijgen. Bij voorkeur vult u deze lijsten in voor het tweede gesprek. Op grond van deze intakefase wordt door uw therapeut, in samenspraak met u zelf, een behandelplan opgesteld. Hierin wordt opgenomen wat er aan de hand is (diagnose), wat er gedaan kan worden (therapiedoelen en prognose) en op welke manier gewerkt gaat worden (vorm van therapie) en hoeveel zittingen de behandeling naar verwachting zal duren.


Behandeling

Zodra er overeenstemming is met uw behandelaar over het plan van aanpak volgt de behandeling. Na de intakefase en na het beëindigen van de behandeling zal uw huisarts en/of verwijzer worden geïnformeerd, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.
Wij bieden verschillende soorten therapieën en onderzoeksmethoden: individuele therapie, relatietherapie, EFT, EMDR, e-health programma, ouderbegeleiding en psychologisch onderzoek. Wij maken gebruik van behandelmethoden waarvan de werkzaamheid door middel van onderzoek is aangetoond.
Veel behandelingen zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Hierbij worden klachten op een actieve manier aangepakt. Cognitieve gedragstherapie blijkt uit onderzoek de meest effectieve behandelmethode bij veel psychische klachten.


Resultaat van de behandeling

Het resultaat van behandeling verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na behandeling geheel verdwenen zijn. In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan zodat er zo weinig mogelijk last wordt ervaren. De meeste mensen voelen zich na behandeling veel prettiger dan daarvoor.
Om de resultaten van de behandeling te meten zullen wij u vragen vooraf en na de behandeling vragenlijsten in te vullen.