Rapportage en dossier


Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat uw persoonlijke gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Een dossier bij onze praktijk heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

U heeft altijd inzage in uw dossier, het wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (nu vijftien jaar) en daarna vernietigd. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd moet u dat schriftelijk kenbaar maken. Bepaalde gegevens over uw behandeling worden, in geanonimiseerde vorm, gebruikt om Mentaal Beter te informeren over onze behandelingen.

 

Inzage

U kunt altijd om inzage of een kopie van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken daar geen deel van uit). We vragen daarvoor wel een vergoeding. Bent u samen met een partner cliënt bij onze praktijk en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beiden toestemming voor geven. 


Inzage in dossier van minderjarige

Voor inzage in of een kopie van het dossier van een minderjarige gelden speciale regels: is de cliënt tussen de veertien en de zestien jaar oud, dan hebben ouders alleen inzagerecht en recht op een kopie na schriftelijke toestemming van de cliënt. Is de cliënt zestien jaar of ouder, dan hebben ouders geen recht op inzage en geen recht op een kopie, ook niet na toestemming van de cliënt. Wij verstrekken uiteraard wel een kopie aan de cliënt zelf als hij of zij dat wil.