Anders denken, anders doen 

 

“Anders denken, anders doen” is een groepstraining gebaseerd op de principes van Cognitieve gedragstherapie (CGT). CGT gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. 

 

Doelgroep

 “Anders denken, anders doen” is bedoeld voor mensen die zich onzeker voelen in het contact met andere mensen. Moeite om nee te zeggen, je mening te geven of met kritiek om te gaan, zijn hier voorbeelden van. Ook als mensen vastlopen in bepaalde situaties die moeilijk zijn, kan de training behulpzaam zijn. 

 

Wilt u meer grip krijgen op uw negatieve gedachten en u anders leren gedragen in (sociale) situaties, dan is deze training mogelijk iets voor u.

 

Opzet van de training

Met behulp van het zogeheten G-schema gaan we bepaalde gebeurtenissen uiteenrafelen. Hierbij staan 4 G’s centraal: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens en Gedrag. We leren u hoe u een situatie kunt uitwerken met behulp van een G-schema.

 

Thuis werkt u enkele situaties met behulp van het G-schema uit. Samen met de andere groepsleden zoekt u naar manieren om de situatie een volgende keer anders aan te pakken. Door deze 4 G’s uit te werken, bekijken we waarom iemand in bepaalde situaties iets doet, denkt of voelt. In onprettige situaties kan deze methode helpen om angst of onprettige gevoelens te verminderen.  

 

Doelstelling 

Het doel van de behandeling is dat mensen een methode aanleren om anders met sociale situaties om te gaan. Belangrijk hierbij is het vergroten van inzicht in de samenhang tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag.

 

Duur van de training 

De behandeling bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren 1,5 uur met een pauze van 15 minuten. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. 

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagochtend van 9.15 tot 10.45.