Runningtherapie

Runningtherapie is een therapie waarbij u onder begeleiding van een behandelaar in beweging komt met behulp van een rustige duurloop. We weten uit onderzoek dat licht intensieve lichaamsbeweging, zoals hardlopen, naast lichamelijke klachten ook psychische klachten kan verminderen. Runningtherapie wordt meestal ingezet ter ondersteuning van een andere behandelvorm.

Doelgroep

Runningtherapie kan worden ingezet bij de behandeling van (milde) depressies. Ook kan runningtherapie een zinvolle aanvulling zijn bij de behandeling van (sociale) angstklachten, burn-out en lichamelijke klachten waar geen duidelijke reden voor te vinden is. 

Opzet van de training

Gedurende 12 weken wordt er 1 keer per week gezamenlijk getraind en gaat u daarnaast zelf minimaal 1 keer per week trainen volgens een speciaal voor u samengesteld programma. U krijgt een aanvullend een mapje met achtergrondinformatie over runningtherapie en een logboek. 

De gezamenlijke training bestaat uit een warming-up, looptraining en cooling down. Tevens krijgt u handvatten mee om het schema vol te blijven houden en ook thuis te blijven trainen. Hierdoor is de training dubbel effectief! 

Om te kunnen beginnen met runningtherapie hoeft u geen ervaring met hardlopen te hebben. De behandelaar helpt u bij het vinden van een eigen, goede en evenwichtige manier van hardlopen.

Doelstelling 

Het doel van runningtherapie is dat mensen een methode aanleren om door middel van lichte intensieve lichaamsbeweging gevoelens van somberheid, (sociale) angst, spanning en/of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten om te gaan. 

Duur van de training

De training bestaat uit 12 wekelijkse sessies. De sessies duren ongeveer 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Praktische informatie

De training start aan de Churchillsingel 452 in Vlaardingen (blauwe gebouw), waarna vervolgens in de omgeving het hardlopen plaatsvindt. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen van 15.30 tot 17.00.  U wordt verwacht in sportkleding en met hardloopschoenen.

Aanmelding

Voor aanmelding is een verwijzing nodig. De aanmelding vindt plaats door uw behandelaar, de praktijkondersteuner GGZ van uw huisarts of uw huisarts zelf. U krijgt daarna een intakegesprek met één van de therapeuten die de behandeling verzorgt, om te beoordelen of u kunt profiteren van deze training. 

Indien er sprake is van een hartklacht of van andere lichamelijke problemen dan is de vereiste dat uw huisarts of specialist instemt met uw deelname.