Mindfulness

 

Mindfulness (MBCT) is een therapie die zich richt op het oog in oog staan met datgene wat zich aan ons voordoet. Dit vergt tegenwoordigheid van geest en een ontspannen houding. Bewuste aandacht is vaak de term die wordt gegeven aan mindfulness. In feite gaat het om het ontwikkelen van een continue bewustzijn in het hier en nu. Door een ontspannen houding aan de te nemen ontwikkel je acceptatie en neutraal waarnemen van hetgeen je meemaakt. Aandacht voor wat zich in het hier en nu afspeelt, accepterend wat er is zonder oordeel.

 

Doelgroep

Mindfulness kan worden ingezet bij de behandeling van (terugkerende) depressies. Ook is mindfulness een zinvolle behandeling voor cliënten met andere psychische aandoeningen zoals: gegeneraliseerde angststoornis, sociale fobie, bipolaire stoornis, psychosen, posttraumatische stress stoornis, verslavingsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek.

 

Opzet van de mindfulness groep

Gedurende 16 weken is er een wekelijkse bijeenkomst waarbij ook thuisopdrachten meekrijgt zodat u zelf thuis ervaringen op kan doen volgens een speciaal voor u samengesteld programma. U krijgt een werkboek met oefeningen en een draaiboek over de inhoud van de bijeenkomsten. 

De bijeenkomsten bestaan uit het doen van verschillende oefeningen en het delen van ervaringen. Om te kunnen beginnen met mindfulness hoeft u hier geen ervaring mee te hebben. De begeleiders helpen u bij het vinden van uw eigen manier van mindfulness beoefening.

 

Doelstelling 

Het doel van mindfulness is het aanleren van vaardigheden aan cliënten om zich zonder oordeel bewust te worden van negatieve gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties en deze te beschouwen als voorbijgaande (mentale) gebeurtenissen in plaats van feiten.

 

Duur van de groepstherapie

De groepstherapie bestaat uit 16 wekelijkse sessies. De sessies duren ongeveer 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 9 deelnemers (in verband met de huidige Corona maatregelen).

 

Praktische informatie

De groepstherapie vindt plaats aan de Churchillsingel 452 in Vlaardingen (blauwe gebouw in de groepsruimte). De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 10.00 tot 11.30. Wij raden u aan om makkelijk zittende kleding te dragen zodat u vrij kunt bewegen.

 

Aanmelding

Voor aanmelding is een verwijzing nodig. De aanmelding vindt plaats door uw behandelaar, de praktijkondersteuner GGZ van uw huisarts of uw huisarts zelf. U krijgt daarna een intakegesprek met één van de therapeuten die de behandeling verzorgt, om te beoordelen of u kunt profiteren van deze training.