Beroepscode en Klachten


Behandelingen vinden plaats conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en zijn in overeenstemming met de wettelijk gestelde eisen.


Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of wanneer u het anderszins niet eens bent met de gang van zaken, kunt u dit in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Wanneer dit niet lukt kunt u uw klacht richten tot Mentaal Beter.