Eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag, dat de u zelf betaalt als u zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico in 2021 bedraagt € 385,- per jaar per verzekerde. Uw zorgverzekeraar zal het eventuele eigen risico wat u nog open heeft staan achteraf bij u in rekening brengen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.


Vrijwillig eigen risico

U kunt bovenop het verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij u in rekening brengen na afloop van de behandeling. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of het bedrag wat u nog heeft openstaan.