Tarieven en vergoedingen


Het wettelijk eigen risico is per 1 januari 2020 385 euro. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen voor zowel in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). Een verwijskaart van de huisarts is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen bij uw zorgverzekeraar. Mentaal Beter, waar deze praktijk bij is aangesloten, brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar.