Afspraak annuleren

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, verwachten wij dat u deze zo snel mogelijk annuleert. U kunt uiterlijk 24 uur (één werkdag) voor de afspraak telefonisch of per email een bericht van verhindering doorgeven.

Afzeggingen voor de maandag dienen uiterlijk op de vrijdag tijdens kantooruren te worden gedaan. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd brengen wij in rekening. Het wegblijftarief bedraagt € 60,- en wordt niet door uw verzekeraar vergoed.
Het telefoonnummer waarop u kunt annuleren is 010-4751332 of via info.vandenelshout@mentaalbeter.nl